Novosti

Joule creep

Joule creep

Joule creep je neželjena pojava kod airsoft replika kad se varijacijom (najčešće mase kuglice) mijenja kinetička energija kuglice. Iako je logično da je kinetička energija iz jedne te iste replike stalna, postoje slučajevi kad to nije tako. U ekstremnim slučajevima razlika je tolika da replika više nije unutar pravila airsoft susreta.

Airsoft kuglica izbacuje se pritiskom zraka kroz cijev stalnog volumena. Tiješnjenje u cijevi nikad nije potpuno, pa dio zraka prolazi pored kuglice. Zrak je i stlačiv, pa zbog navedene dvije pojave volumen cilindra mora biti veći od volumena cijevi. Obično je taj omjer 1.5-3 u korist volumena cilindra, ovisno o gramaži kuglice. Što je kuglica veće mase, sporije se kreće za istu kinetičku energiju. Zato duže vremena provodi u cijevi i više zraka u tom vremenu prostruji pored kuglice, kao što se i zrak više stlači kod pokretanja sporije kuglice. Za kuglice veće mase omjer volumena je veći (3, pa i više), dok je za kuglice mase 0.20g obično je 1.5-1.75.

Korištenjem preniskog omjera volumena za određenu masu kuglice, zraka neće biti dovoljno i kuglica ne ubrzava čitavo vrijeme boravka u cijevi. Taj prirast usporava ili čak staje (teoretski kuglica može i gubiti kinetičku energiju u cijevi, no to se u praksi ne događa). Obično se to događa kod kuglica velike mase i relativno dugih cijevi. Zvuk takve replike je prigušen, jer klipu ostaje vrlo malo vremena za nesmetano ubrzanje, a time i udarac o glavu cilindra. Kuglica u cijevi ponaša se kao zračni jastuk (gotovo) čitavo vrijeme puta klipa u prednji položaj. Efektivni domet takve replike često je slab i nepredvidiv, a kuglica u jednoj fazi prolaska kroz cijev počne prekomjerno dodirivati stijenke cijevi. Najbrže rješenje ovog problema je smanjiti gramažu kuglice. Moguće je da će kuglica manje mase imati čak i neznatno veću energiju od kuglice veće mase. Ako zadržavamo gramažu kuglice, ostaje nam odabrati cilindar većeg radnog volumena (čak i tzv. bore-up), eliminirati sorbotan, skratiti cijev, odabrati cijev manjeg unutarnjeg promjera ili kombinacija navedenog.

Druga krajnost je previsok omjer volumena cilindra i cijevi. Kod takvih replika kuglica napušta cijev puno prije nego što klip dolazi u prednji položaj. Kako sad više nema zračnog jastuka koji usporava klip, on počinje dodatno ubrzavati i snažno udara u glavu cilindra. Replike prevelikog omjera volumena vrlo lako se prepoznaju po glasnom udarcu klipa. Najbrže rješenje je izabrati kuglicu veće mase, ali u tom slučaju će neminovno doći i do rasta energije kuglice. Zbog veće mase, a time i manje brzine kuglice u cijevi, više vremena ostaje za prirast kinetičke energije uslijed pritiska u cijevi. Drugo rješenje je uskladiti volumene: ubacivanjem sorbotana (koji primarno ima sasvim drugu zadaću), cilindrom manjeg radnog volumena, duljom ili širom cijevi ili kombinacijom navedenog.

Kod svih GBB/NBB replika konstrukcijski je izvedeno da se dotok plina pod pritiskom prekida tek nakon što kuglica napusti cijev. Pritisak u takvim sustavima je uglavnom konstantan i ovisi samo o vrsti plina i temperaturi. Energija kuglice stoga ovisi samo o vremenu koje kuglica provodi u cijevi. Za kuglice različite mase imat ćemo i vrlo velike razlike u energiji (veća masa kuglice, više vremena za predaju energije). Stoga ove replike treba vrlo pažljivo kronirati, pogotovo ako se radi o replikama “na granici”. Naime, proizvođači ih i dalje deklariraju s 0.20g (ponekad i s 0.12g), dok igrači koriste kuglice bitno veće mase. Rješenje Joule creepa je pažljivo biranje mase kuglica a ako ta gramaža nije u prihvatljivim granicama, ostaje nam varijacija duljine cijevi (kraća cijev, manje kinetičke energije). Variranje promjera cijevi vrlo malo utječe na energiju kuglice.

Neki HPA sustavi (ne svi) također su podložni Joule creepu u istoj mjeri kao i GBB/NBB replike, ali je uzrok Joule creepa neznanje pri podešavanju postavki, nerazumijevanje Joule creepa ili namjera za varanjem. Ovdje se podešava period otvorenog ventila, pa je moguće doći do vrlo drastičnog Joule creepa (npr. replika s 0.20g ima 1J, ali s 0.50g 2-3J). I ovdje je rješenje kroniranje s kuglicama i hopup postavkama koje igrač koristi u igri, a prihvatljivo je i s preporučenim gramažama za određenu klasu replike. Variranjem duljine i promjera cijevi postigli bi se isti efekti kao i kod GBB/NBB replika, no uz podesiv period otvorenog ventila to je nepotrebno.

Sve gore navedene pojave mogu se svesti pod naziv Joule creep (“puzanje” Joulea tj. energije). U praksi Joule creep se može dogoditi i bez znanja igrača, nedovoljnim poznavanjem rada replike. Nažalost, može ga se koristiti i za varanje, što se izbjegava kroniranjem poznatim ili preporučenim masama kuglica. Joule creep je bio vrlo čest u vrijeme kad su se replike kronirale s kuglicama od 0.20g, a u igri se koristile kuglice veće gramaže. Ako je replika bila optimizirana za kuglice veće gramaže, gotovo sigurno je s kuglicama od 0.20g davala preniska očitanja energije. Stoga je ispravno kronirati s kuglicama koje igrač zaista i koristi, pri čemu je hopup podešen za igru. Ukoliko se ne može pouzdano znati koje se kuglice koriste, prihvatljivo je i kronirati replike od 1.5J s 0.32g, one s 2.3J s 0.43g, a one od 3.3J s 0.50g. Obzirom da su to i preporučene gramaže kuglica za te klase replika, kao i što je razlika u gramaži osjetno manja nego kod kroniranja s 0.20g, pogreška bi trebala biti u prihvatljivim granicama.