AIRSOFT ORUŽJE

Pristankom na ove uvjete izjavljujem kako sam upoznat da airsoft replike spadaju u D kategoriju oružja, sukladno Zakonu o oružju. Airsoft oružje ću koristiti sukladno odredbama Zakona o oružju.

ZRAČNO ORUŽJE

Pristankom na ove uvjete izjavljujem kako sam upoznat da zračno oružje spada u C kategoriju oružja, sukladno Zakonu o oružju. Zračno oružje ću koristiti sukladno odredbama Zakona o oružju. Upoznat sam da je svako zračno oružje potrebno prijaviti u policiji u roku od 8 dana nakon kupnje.

PIROTEHNIKA

Pristankom na ove uvjete izjavljujem kako ću pirotehničke proizvode kupljene u Hristo Airsoft Trgovini koristiti isključivo za potrebe airsofta.

JAMSTVO

Jamstvo od 12 mjeseci (1 godina) odnosi se na sve airsoft replike, punjače baterija, optičke ciljnike, svjetiljke, lasere i noževe kupljene u Hristo Airsoft Trgovini. Osnova za ostvarivanje jamstva je račun ili jamstveni list.

Jamstvo obuhvaća nedostatak odnosno kvar nastao u proizvodnji.

Jamstvo ne obuhvaća:

– normalno/uobičajeno trošenje materijala i pojedinih dijelova

– vanjske lomove i napuknuća, izbljeđivanje/trošenje/guljenje boje

– kvarove nastale nepažnjom, neprimjerenim rukovanjem, nepridržavanjem uputstava

– potrošne dijelove i materijal: plin, kuglice, spremnike, hopup gumice, brtve, četkice motora, vodiče, baterije, kontakte, osigurače

Jamstvo neće biti uvaženo ako je:

– uklonjen jamstveni pečat

– proizvod pokušala rastaviti/popraviti/modificirati neovlaštena osoba

– proizvod nije korišten u skladu s namjenom

– korišteno pogonsko sredstvo (baterija ili plin) bitno jači od predviđenog

– korištene su nekvalitetne ili već ispucane kuglice

Rok za prijavu kvara je dva mjeseca od otkrivanja kvara.

Trošak dostave robe u trgovinu snosi kupac.

Online kupovina može se otkazati u roku od 7 dana. Za ostvarivanje otkazivanja kupovine, artikl mora biti vraćen u trgovinu u istom stanju u kakvom je otpremljen. Rok za povrat novca je najviše 30 dana od povrata takve robe u trgovinu. Trošak povrata robe u trgovinu snosi kupac. Ukoliko vraćeni artikl nije u stanju u kakvom je izašao iz trgovine, zadržavamo pravo ne prihvatiti povrat odnosno umanjiti vrijednost proizvoda.

UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICE

Ovim se Uvjetima korištenja uređuje korištenje Hristo Airsoft trgovine (web stranice i webshopa www.hristo.hr) od strane korisnika.

Web stranica označava web stranicu Hristo airsoft trgovine www.hristo.hr u vlasništvu Hristo d.o.o.

Webshop usluga je usluga koja omogućuje korisnicima kupnju proizvoda i usluga Hristo airsoft trgovine putem web stranica.

Korisnik je svaka fizička ili pravna osoba koja pristupa web stranicama. Uključuje registriranog i neregistriranog korisnika.

Registrirani korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje webshop usluge na našim web stranicama. Neregistrirani korisnik označava svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja kupuje preko webshopa bez registracije u naš sustav.

Hristo d.o.o. je tvrtka, sa sjedištem u Varaždinu, Frana Supila 18/A, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta upisa MBS: 070082621, OIB 45768473405. Hristo Airsoft trgovina je specijalizirana trgovina airsoft replikama i airsoft opremom te drugim proizvodima, u vlasništvu Hristo d.o.o.

Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik obvezuje na poštivanje i primjenu ovih Uvjeta.

Korisnik se obvezuje da neće

– koristiti web stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima

– unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje protivne pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično

– mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama, osim vlastitih osobnih podataka

– koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba

– koristiti web stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Uvjetima

– unositi ili distribuirati putem web stranica nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, itd.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Hristo d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Hristo d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvaća (ii) koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Hristo d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica.

Web stranica sadrži i dokumente, podatke, informacije kao i veze (linkove) do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Hristo d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost, dostupnost i sadržaj na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s Hristo d.o.o. samo zbog postojanja veze s web stranicom.

Hristo d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja web stranice, pravo ukidanja web stranice, te pravo ograničavanja pristupa web stranici, sve bez najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

Hristo d.o.o. neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranice zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

Hristo d.o.o. zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga.

Hristo d.o.o. zadržava pravo spriječiti pristup web stranici IP adresama odnosno korisnicima s kojih se obavljaju radnje protivne ovim Uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

Hristo d.o.o. niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa web stranici odnosno i webshop usluzi.

Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj web stranice isključivo vlasništvo Hristo d.o.o., osim vlastitih osobnih podataka korisnika.

Korištenjem web stranice korisniku je dana ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranice na način da se iste pregledavaju u osobne svrhe.

Radi izbjegavanja svake sumnje, Hristo d.o.o. izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranice, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranice, osim kako je to određeno ovim Uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samoj web stranici.

Korisnik nema pravo umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

Ukoliko je to izričito dopušteno na web stranici, korisnik ima pravo skidati određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Uvjeta.

Stavljanjem tekstova, podataka i drugih sadržaja (uključujući fotografije), osim vlastitih osobnih podataka, na web stranicu od strane korisnika, isti postaju isključivo vlasništvo Hristo d.o.o.

Korištenje webshop usluge dostupno je isključivo registriranim korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni, što potvrđuju korištenjem webshop usluge.

Registracija korisnika obavlja se putem web stranice, prilikom čega je korisnik biti obvezan upisati određene vlastite osobne podatke i pristaje na korištenje takvih vlastitih osobnih podataka sukladno ovim Uvjetima, uvjetima Zaštite osobnih podataka te zakonskoj regulativi.

Nakon uspješne registracije registrirani korisnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju korištenja webshop usluge. Registrirani korisnik obvezan je čuvati tajnost korisničkog imena i lozinke. Ukoliko korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojeg korisničkog imena i/ili lozinke, odgovoran je za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegova korisničkog imena i/ili lozinke do trenutka obaviještavanja Hristo d.o.o. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom.

Registracijom korisnik potvrđuje:

– prihvaćanje ovih Uvjeta u cijelosti

– potpunost, točnost, istinitost i ažurnost vlastitih osobnih podataka

– suglasnost Hristo d.o.o. da, sukladno zakonskim odredbama, ovim uvjetima te uvjetima zaštite osobnih podataka, obrađuje dane osobne podatke za potrebe pružanje usluga te, ovisno o pristanku kupca, obavještava o novim proizvodima i uslugama; i da Hristo d.o.o. navedene podatke može koristiti u svrhu izvršavanja usluge (kako je detaljno objašnjeno u odjeljku Zaštita osobnih podataka).

Registrirani korisnik pristaje da se kupnja putem webshop usluge obavlja na način da registrirani korisnik kupuje proizvode i usluge dostupne putem webshopa, na način da ih bira na temelju slike i priloženog opisa proizvoda. Slike proizvoda su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. Obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl., Hristo d.o.o. ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih registrirani korisnik vidi na zaslonu svog monitora.

Narudžba proizvoda obavlja se elektronskim putem. Klikom na odgovarajuće ikone proizvodi se stavljaju u potrošačku košaricu. Roba u košarici smatra se naručenom u trenutku kada kupac završi cijeli proces narudžbe (“Završi narudžbu”). Na e-mail adresu kojom se se registrirao, kupac dobiva potvrdu zaprimljene narudžbe od strane Hristo d.o.o.

Ukoliko Hristo d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca u najkraćem roku radi dogovora o izmjeni ili otkazivanju narudžbe.

Cijene proizvoda za hrvatsko tržište izražene su u hrvatskim kunama (HRK) i uključuju porez na dodanu vrijednost. Cijene proizvoda za ostala tržišta izražene su u drugim valutama. Valuta plaćanje u Hrvatskoj su isključivo kune (HRK). Hristo d.o.o. zadržava pravo određivanja popusta na kupovinu putem webshopa koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje. Navedeni popusti odnosno se i na artikle na akciji, ukoliko su viši od akcijskih popusta. Zbrajanje više popusta nije moguće, već se uvijek uzima u obzir najviši ostvareni popust.

Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka završavanja narudžbe (“Završi narudžbu”).

Završetkom kupovine (“Završi narudžbu”) registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem webshop usluge. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku primitka plaćanja od strane Hristo d.o.o.

Cijena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u cijenu proizvoda.

Prilikom plaćanja pouzećem registrirani korisnik dobiva na svoju mail adresu ponudu i sve podatke koji su potrebni kako bi mu se dostavili odabrani proizvodi.

Proizvodi koje registrirani korisnik stavi u košaricu nisu rezervirani. Proizvod je rezerviran tek nakon potvrde plaćanja od strane registriranog korisnika.

U periodu između stavljanja proizvoda u košaricu i potvrde plaćanja postoji mogućnost da količine proizvoda više nisu dostupne putem ove webshop usluge, o čemu će registrirani korisnik biti obaviješten telefonom ili e-mailom.

Hristo d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati registriranom korisniku i trećima:

– uslijed neautoriziranog korištenja korisničkog imena i lozinke ili je povezana s takvim korištenjem

– u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja webshop usluge, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom Hristo d.o.o.

Hristo d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja webshop usluge.

Na korištenje webshop usluge primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje webshop usluge.

Hristo d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez prethodne najave. Registrirani korisnici dužni su, prilikom svakog korištenja web stranice, provjeriti važeće Uvjete. Važeći uvjeti bit će objavljeni na ovoj web stranici.

Za korištenje webshop usluge važeći su uvjeti na snazi u trenutku primitka cijene za naručeni proizvod.

Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Varaždinu.

Zaštita osobnih podataka

Ovdje ćemo na jednostavan i razumljiv način objasniti na koji način koristimo osobne podatke korisnika koji koriste ovu web stranicu.

Tko smo

Hristo Airsoft Trgovina je u vlasništvu Hristo d.o.o., Frana Supila 18/A, 42000 Varaždin, Republika Hrvatska (OIB 45768473405).

Prodaja, slanje robe, sve naplate i zaprimanje povrata robe te obrada osobnih podataka vezanih uz navedeno obavljaju se isključivo u našoj poslovnici na adresi: Hristo Airsoft Trgovina (Hristo d.o.o.), Ul. grada Chicaga 31, 10000 Zagreb, tel. +385 (0)1 613 1713.

Svrha prikupljanja osobnih podataka

Osobni podaci korisnika prikupljaju se isključivo uz pristanak korisnika i isključivo u svrhu poslovanja Hristo Airsoft Trgovine:

1. Za dostavu robe (roba dolazi na vašu adresu koju ste nam dali prilikom online ili telefonske kupovine). Navedene podatke koristit će isključivo Hristo Airsoft Trgovina i dostavna služba za koju se odlučite prilikom kupovine (General Logistics Systems Croatia d.o.o. ili Hrvatska pošta d.d.).

2. Za online plaćanja (sustavi online naplate: Paypal ili plaćanje karticama). Navedene podatke koristit će isključivo Hristo Airsoft Trgovina, Corvus Info d.o.o. (posrednik za CorvusPay online kartična plaćanja) i Paypal Holdings, Inc. (sustav Paypal naplate) te vaša banka, ovisno o odabranom online načinu plaćanja.

3. Za povrat robe (ukoliko se odlučite na opciju da mi organiziramo povrat robe za vas). Navedene podatke koristit će isključivo Hristo Airsoft Trgovina i dostavna služba General Logistics Systems Croatia d.o.o.

4. Prilagodba vašim interesima i kriterijima. Na temelju vaših ranijih posjeta našoj webstranici i ranijih kupovina, izgled stranice može biti prilagođen vašim interesima i kriterijima. Navedene podatke koristit će isključivo Hristo Airsoft Trgovina.

Navedene svrhe koriste se neovisno, što znači da za npr. dostavu robe ne morate ostavljati podatke za online načine plaćanja ili za povrat robe. Vrijedi za sve kombinacije navedenih svrha prikupljanja osobnih podataka.

Hristo Airsoft Trgovina neće vaša osobne podatke dijeliti s drugim fizičkim i pravnim osobama, osim navedenih u točkama 1., 2. ili 3.

Vaši osobni podaci smješteni su na našim računalima i serveru, pristup kojima je zaštićen lozinkama i relevantnim sigurnosnim protokolima.

Marketing

Ukoliko na to pristanete, Hristo Airsoft Trgovina će vam povremeno slati e-mail obavijesti o novostima u našoj trgovini. Uvijek možete povući svoj pristanak odjavom preko linka u e-mailu, isključenjem “Newsletter” opcije u vašem korisničkom profilu ili kontaktiravši nas.

Prava korisnika

Korisnik u bilo kojem trenutku može zatražiti kopiju podataka koje o njemu ima Hristo Airsoft Trgovina.

Korisnik uvijek ima pravo sam izmijeniti svoje osobne podatke u našem sustavu (putem web stranice) ili isto zatražiti od nas.

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku povući privolu za korištenje osobnih podataka odnosno zatražiti brisanje svojih osobnih podataka koje posjeduje Hristo Airsoft Trgovina.

Sve navedeno, prigovore te sva možebitna pitanja možete slati na:

ana2@hristo.hr (Ana Fučkar, Hristo Airsoft Trgovina, Ul. grada Chicaga 31, 10000 Zagreb, tel. +385 (0)1 613 1713)

Kolačići (cookies)

Radi se o tekstualnim datotekama koje služe uobičajene informacije o logiranju i radnjama korisnika. Također, koriste se za izradu statistike web stranice.

Druge web stranice

Naša web stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice. Ova izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se samo na našu web stranicu. Kod posjete drugim web stranicama relevantna je izjava o zaštiti osobnih podataka tih stranica.

Ažuriranje ove izjave

Redovito pratimo i ažuriramo ovu izjavu, sukladno važećim propisima. Posljednje ažuriranje ove izjave izvršeno je 30.04.2018.

Kontakt

Za sva pitanja, dopune, izmjene i prijedloge vezano uz zaštitu osobnih podataka kontaktirajte nas na:

ana2@hristo.hr (Ana Fučkar, Hristo Airsoft Trgovina, Ul. grada Chicaga 31, 10000 Zagreb, tel. +385 (0)1 613 1713)